Koje su prednosti novih medija i kako ih koristiti za brendiranje?

Profesor Vilkoks je naglasio da kompanije i brendovi u novoj realnosti imaju priliku da direktno komuniciraju sa svojim tržištem putem novih medija i društvenih mreža premošćavajući tako ograničenja tradicionalnih medija. Od svih društvenih medija čiji broj iz dana u dan raste, Tviter se izdvojio kao najbolji alat za povezivanje i širenje sadržaja i upravo je Tviter zabeležio najveći rast u prethodne dve godine – u 2010. godini postovano je 50 miliona tvitova dnevno dok se u 2012. godini taj broj popeo na 340 miliona. Kompanije danas sebi ne smeju da dozvole odsustvo sa nekih od glavnih društvenih mreža – Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Google+, Pinterest (poželjno je da kompanije paralelno razvijaju profil na svim najvažnijim društvenim mrežama). Profesor Vilkoks je naveo podatak da skoro 80% kompanija aktivno na svom Tviter računu odgovara na tvitove i @ pominjanja, 85% odgovara na pitanja i primedbe putem drštvenih mreža ali samo 55% aktivno učestvuju u onlajn komunikaciji s potrošačima.

Pored aktuelnih, i u Srbiji prisutnih tema o prirodi i značaju društvene odgovornosti korporacija, kao i o reputaciji zemlje i njenom brendiranju, za učesnike je od najvećeg značaja bila mogućnost razmene mišljenja sa velikim znancem o poimanju organizacija kao medijskih kompanija, te potrebi razvoja strategija politike digitalnih komunikacija. Kako koordinisati odnose s javnošću koji su kanalisani preko plaćenih medija, preko sopstvenih, kreiranih medija, te kroz tzv. „zarađene“ medije, i kako ovaj upravljački zadatak artikulisati na nivou menadžmenta kompanija? Digitalni mediji zahtevaju poseban angažman i promptna reagovanja. Istovremeno, oni su diferencirani po svom karakteru i dometu, a neprestano smo svedoci formiranja i novih socijalnih mreža koje u kratkom periodu zadobijaju veliki značaj. Sa tradicionalnih medija se sve više prelazi na korišćenje prednosti interneta kao alata za promovisanje kompanija.