JEVREJSKI MUZIČARI U BEOGRADU: Od Balfurove deklaracije do Holokausta - Maja Vasiljević

Cena u maloprodaji: RSD

Cena sa popustom: 2000 RSD

Redovna cena: 2530 RSD

Saizdavač: Muzikološki institut SANU

Oblast: istorija, muzika

Format: 170x240 mm

Obim: 324 str.

Povez: broš sa klapnama

Pismo: latinica

ISBN: 978-86-7956-181-7

Dodaj u korpu

Cilj studije jeste otvaranje nove stranice kolektivnog sećanja na zaboravljene Jevreje, profesionalne muzičare i amatere, koji su period od proricanja svetle budućnosti za Jevreje, Balfurove deklaracije iz novembra 1917, do nacizma i Holokausta proveli živeći i stvarajući u Beogradu. Namenjena široj čitalačkoj publici, spojem istorije, sociologije i muzikologije, knjiga je strukturisana tako da pruži podsticaj daljim istraživanjima sudbina pojedinačnih muzičara ili realizaciji manifestacija izložbenog, predavačkog ili obrazovnog sadržaja o ovoj temi.

Knjiga dr Maje Vasiljević rezultat je višegodišnjeg istraživanja i ne govori samo o jevrejskim muzičarima već  opisuje čitavo jedno razdoblje kulturne istorije Beograda. Autorka iznosi obilje podataka o kulturi, religiji i svakodnevnom životu Jevreja koji su živeli u Srbiji. Ona sistematizuje muzičare kao izvođače i stvaraoce, ukazujući na to da su jevrejski umetnici bili veoma aktivni u radu vodećih scenskih institucija Beograda.

 

Ova studija leži na čvrstim heurističkim temeljima. Korišćena je primarna građa iz mnogih domaćih i stranih arhivskih institucija. Minuciozno je istražena dnevna i periodična štampa. Stil koji autorka koristi prilagođen je širem čitalačkom krugu.

 

Rade Ristanović, naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju

 

Studija dr Maje Vasiljević ne samo da je obelodanila sasvim nove slojeve kulturne i muzičke istorije međuratnog i okupiranog Beograda, već je pokrenula i važnu diskusiju o jevrejskom identitetu i njegovom ispoljavanju u specifičnom kontekstu jugoslovenske prestonice.

 

Ivana Vesić, naučni saradnik Muzikološkog instituta SANU