Gianfranco Cicognani

Pametna nauka Scienza Intelligente

Trenutno nema na stanju

Bilingvalni priručnik

Oblast: Nauka

Edicija: Docta Dicta

Recenzija: Tanja Radišić

Prevod: Nikola Holodkov

Format: 210x297 mm

Obim: 271 strana

Povez: broširan

ISBN 978-86-7956-032-2

Autorka Svetlana Ristović nije u radu samo prezentirala  i analizirala rezultate empirijskog istraživanja, već je posle analize odgovora na određene setove pitanja, na osnovu dobijenih saznanja, izvodila veoma korisne zaključke sa stanovišta što potpunijeg i sadržajnijeg sagledavanja problematike nasilja u školama i mesta i uloge privatnog sektora bezbednosti u njegovom sprečavanju i suzbijanju.

Autorka je na jedan celovit, jasan i pregledan način, zasnivajući sadržaje na rezultatima empirijskog istraživanja, uspela da, nakon analize dedukuje relevantne informacije koje se odnose na problematiku nasilja u školama, odnosno na mesto i ulogu privatnog sektora bezbednosti u suprotstavljanju takvom nasilju.