POD OKRILJEM SVETOG NIKOLE I SVETOG VLAHA: Pomorsko pravo u Kotoru i Dubrovniku po odredbama njihovih statuta - Mirjana Blagojević

Cena u maloprodaji: RSD

Cena sa popustom: 2500 RSD

Redovna cena: 2860 RSD

Saizdavač: Društvo za kulturni razvoj Bauo, Petrovac na Moru

Oblast: istorija, pomorsko pravo

Format: 175x245 mm

Obim: 570 str.

Povez: tvrdi

Pismo: latinica

ISBN: 978-86-7956-154-1

Dodaj u korpu

Knjiga koja objašnjava kako su dve najznamenitije zajednice istočnog Jadrana, Kotor i Dubrovnik, došle do svog položaja, ugleda i uticaja. Pravni sistemi ovih komuna, nastajalih u dugom istorijskom periodu, ogledaju se u uticajima vizantijskog, ali i prava srednjovekovne države Nemanjića.

Poput predmeta istraživanja, i ova je knjiga barokno razuđena, meandrira od istorije do ekonomije,  zadržavajući svoj pravni karakter. Tako široko postavljena, omogućava i široko saznavanje i upoznavanje sa životom dve komune, Kotora i Dubrovnika, dve zajednice, pre svega trgovaca i pomoraca, koji su silom prilika postajali i ratnici. U tragovima stare nemanjićke države, Dubrovačke republike, kotorske vlastele i mletačkih duždeva kroz istoriju stasala je osobena istorija sa indetitetskom matricom koja i danas postoji.

Izvanredan pitki stil pisanja ni u jednom trenutku nije umanjio samo po sebi ozbiljno i zahtevno tumačenje srednjovjekovnih pravnih termina. Takav pristup doprineo je i omogućio, ne samo  naučnim istraživačima već i širokom krugu čitalaca, čitku i jasnu uporednu sliku sličnosti i razlika života gradova na istočnoj obali Jadrana tokom istorije.