Olga Vučković Kićanovć

Praktikum poslovnog uspeha

Cena u maloprodaji: 1210 RSD

Cena: 990 RSD

Oblast: Ekonomija

Edicija: Best Practices

Format: 150x225 mm

Obim: 200 strana

Povez: tvrdi, pun kolor

ISBN 978-86-7956-080-3

Dodaj u korpu

O knjizi

Praktikum poslovnog uspeha Olge Vučković Kićanović je svojevrstan „korporativni bukvar” koji čitaoca kroz deset poglavlja napisanih pitkim i elegantnim jezikom upoznaje sa procesima i problemima u poslovnom svetu. Knjiga daje praktične savete i smernice kako izabrati najboljeg kanididata za neku poziciju, kako se predstaviti u najboljem svetlu na intervjuu za posao, kako se izboriti sa stresom, kako postavljati ciljeve i pravilno delegirati zadatke, kako motivisati zaposlene, uspešno pregovarati i mnoge druge. Bavi se i problemima diskriminacije, mobinga, konflikta na radnom mestu i kako ih rešiti.

Autorka uspešno i na jedinstven način spaja različite aspekte korporativnog sveta – pravne, socijalne i emocionalne, preuzimajući na sebe ulogu svojevrsnog medijatora između poslodavaca i zaposlenih. Upravo ova naglašena empatija i zalaganje za uvek „ljudski pristup” izdvaja Praktikum poslovnog uspeha od drugih naslova koji se bave ovom tematikom.

O autoru

Olga Vučković Kićanović po profesiji je pravnik sa iskustvom u advokaturi i upravljanju ljudskim resursima. Od 2005. godine se, kao savetnica u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova, posvetila isključivo radnom pravu. U svojoj bogatoj karijeri održala je preko 300 obuka na temu primene zakona koji regulišu rad, unapređenja liderskih i menadžerskih veština, motivacije, vansudskog rešavanja radnih sporova i dr.

Autor je Komentara Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu (izdao Socijalno-ekonomski savet Srbije).