Bob Triker

Direktor od A do Z

Cena u maloprodaji: 3960 RSD

Cena: 3240 RSD

Oblast: Ekonomija

Edicija: Ostala izdanja

Urednik: Zorica Stablović Bulajić

Izdavač: Adižes

Format: 150x213 mm

Obim: 272 strana

Povez: tvrdi, pun kolor

ISBN 978-86-7668-057-3

Dodaj u korpu

Uvodni prikaz nudi osnov za bolje razumevanje uloga direktora i vodi nas do dela u kojem se, abecednim redom, objašnjava određeni broj termina, koji nude mogućnost upoznavanja sa radom direktora, istražuju osnov korporativnog upravljanja, obrađuje činioce koji su potrebni da bi neko bio uspešan direktor i pokazuju način na koji da se sačini bolji odbor. Pojmovi napisani veliki slovima su obrađeni kao zasebne odrednice, a citati koji se javljaju u celoj knjizi treba i da zabave čitaoca i da posluže kao ilustracija. U prilozima su izneti dodatni praktični saveti: kodeks prakse upravljanja, smernice i podsetnik namenjen direktorima i korisni vebsajtovi.

Essential Director je deo serije knjiga koju objavljuje časopis Ekonomist u kojoj se objavljuju knjige koje razjašnjavaju složene oblasti poslovanja, finansija i menadžmenta.