Svetlana Ristović

Stop nasilju u školama

Cena u maloprodaji: 550 RSD

Cena: 450 RSD

Uloga privatne bezbednosti

Oblast: Nauka

Edicija: Docta Dicta

Urednica: Zorica Stablović Bulajić

Izdavač: HESPERIAedu i Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

Format: 132x218 mm

Obim: 146 strana

Povez: broširan

ISBN 978-86-83287-56-7

Dodaj u korpu

Autorka Svetlana Ristović nije u radu samo prezentirala  i analizirala rezultate empirijskog istraživanja, već je posle analize odgovora na određene setove pitanja, na osnovu dobijenih saznanja, izvodila veoma korisne zaključke sa stanovišta što potpunijeg i sadržajnijeg sagledavanja problematike nasilja u školama i mesta i uloge privatnog sektora bezbednosti u njegovom sprečavanju i suzbijanju.

Autorka je na jedan celovit, jasan i pregledan način, zasnivajući sadržaje na rezultatima empirijskog istraživanja, uspela da, nakon analize dedukuje relevantne informacije koje se odnose na problematiku nasilja u školama, odnosno na mesto i ulogu privatnog sektora bezbednosti u suprotstavljanju takvom nasilju.